Redovisningsbyrå Jönköping

Komplett redovisningsservice

Redovisningsbyrå

Tips från en redovisningsbyrå – reskontra

Reskontra är ett ord som ofta dyker upp när det handlar om redovisning och bokföring. Men vad är det egentligen?

En reskontra är enkelt uttryckt en sidobokföring vars syfte är att kunna ge detaljerad information om bland annat kunder och leverantörer. Man kan se på reskontra som en databas där man samlar en mängd relevant information om verksamheten. Det kan handla om fakturor, påminnelser, löner med mera – beroende på vilken grupp reskontran syftar på. Reskontran används sedan som underlag för den övriga bokföringen.

Kundreskontra

Ett företag med många kunder kan få det svårt att ha översikt över alla transaktioner. Om man bara bokför kundfakturor i kontot kundfordringar kan det vara svårt att kontrollera vilka fakturor är betalda och vilka som inte är det. Om man använder sig av kundreskontra så är det enklare att hålla reda på detta. Dessutom innehåller en kundreskontra annan information som är viktig för att affärerna ska fungera – kontaktpersoner, företagsnummer, adresser och annat. Ett mycket bra sätt att kategorisera och ha överblick över affärerna.

Leverantörsreskontra

Här finns information om vilka fakturor som har kommit från leverantörer och vilka som är betalda. Dessutom innefattar leverantörsreskontra annan viktig information om leverantörerna. Funktionen är i stort sett densamma som kundreskontra, men det handlar om leverantörer istället för kunder.

Andra reskontran

Det finns även andra områden där det är en bra idé att använda sig av sidoordnad bokföring – det vill säga reskontra. Ett exempel på detta är när man ska redovisa anläggningstillgångar. De värderas var för sig, därför underlättar det att det finns ett separat register för just dessa uppgifter.

Arbetar ett företag med projekt underlättar det ofta om varje projekt har en egen reskontra. Projekten redovisas då var för sig för att slutgiltigt föras in i bokföringen på samlade konton.

diagram

Låt oss ta hand om din redovisning i Jönköping